(article published in Second Sight) We worden bewuster, krijgen steeds meer waardering voor mooie en goed ‘doordachte’ producten. Vaak met de natuur als onuitputtelijke bron van inspiratie en zingeving. En zo ontstaat er een ‘open’ ruimte voor een nieuw symbool voor luxe: Groen Goud. Goud verbindt. Het is de bezegeling van een liefdevolle verbintenis, een...