YOI ONDERZOEK GOED-GOUD-SOLIDARIDAD

(article published in Second Sight)

We worden bewuster, krijgen steeds meer waardering voor mooie en goed ‘doordachte’ producten. Vaak met de natuur als onuitputtelijke bron van inspiratie en zingeving. En zo ontstaat er een ‘open’ ruimte voor een nieuw symbool voor luxe: Groen Goud.

Goud verbindt. Het is de bezegeling van een liefdevolle verbintenis, een bouwsteen in economieën en een schakel in de keten van goudwinning tot product in de winkel. Al eeuwenlang bestaat er in de wereld niets mysterieuzers dan fonkelend goud. Het magische edelmetaal is duurzaam in de zin dat het altijd zijn ‘waarde’ behoudt. De vraag is echter wat de werkelijke ‘goudwaarde’ is. Bij de productie van een gouden ring blijft er namelijk zo’n twintig ton mijnafval over. En het scheiden van goud en erts gebeurt met behulp van cyanide, waarvan één stukje ter grootte van een rijstkorrel al dodelijk kan zijn.

Op internationaal niveau voeren een aantal organisaties actief bewustwordingscampagnes omtrent de effecten van de goudindustrie op mens en milieu. ‘No dirty gold’, een Amerikaans initiatief, roept consumenten, retail en media op om hun campagne te promoten.

Eerlijk

Grote retailketens als Wal-Mart en Cartier hebben de eerste stappen gezet door de ‘Golden Rules’ te ondertekenen. In Nederlands ondersteunt Solidaridad – vernieuwer in armoedebestrijding –  de ontwikkeling van een fairtrade standaard voor kleinschalige goudmijnbouw en de training van mijnbouwers. Solidaridad heeft contact met groothandel Flamingo die ‘eerlijk goud’ of, zoals het daar wordt genoemd, Oro Verde (Groen Goud), uit een van de pilotregio’s in Colombia importeert. Retailers hebben bij Flamingo een ruime keuze aan ‘eerlijke’ ringen in een eenvoudig ontwerp. Tevens biedt Flamingo klanten de mogelijkheid om een eigen ontwerp te laten produceren.

Het blijkt dat de consument openstaat voor Groen Goud, mits het verhaal goed wordt gecommuniceerd. En zeg nou zelf, als je dan toch al een grote aankoop doet in de vorm van een gouden ring, dan is het toch heerlijk om te weten dat deze zo eerlijk mogelijk is gemaakt? Daarmee maak je met Groen Goud een bewuste verbintenis.

Dit artikel is gebaseerd op een kwalitatief trendonderzoek naar Groen Goud van Annouk Post en Ingrid Horsselenberg in opdracht van Solidaridad. Meer informatie op

www.flamingoring.nl

www.nodirtygold.org

www.solidaridad.nl